Voorwaarden

1 - Preambule - Object - Identificatie van de samenleving

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "CGUS" genoemd) zijn bedoeld om de algemene voorwaarden te definiëren waarin het bedrijf Infonet Web Group SL.(hierna "Bedrijf" genoemd) biedt zijn diensten op de website die is gepubliceerd.

1.1 - De gemeenschap

De hierin beschreven diensten worden verstrekt door het bedrijf Infonet Web Group SL, een naamloze vennootschap van de Spaanse wetgeving, geregistreerd in het Spaanse handelsregister onder nummer B67620658, met hoofdkantoor van het hoofdkantoor.: Avinguda Diagonal, 536, Principal- 08006, Barcelona, España ; en voor het intracommunautaire aantal: ESB67620658.

1.2 - Contact opnemen met het bedrijf

De klant heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met het bedrijf:

 • door eenvoudige brief aan het adres aangegeven in artikel 1.1 hierboven;
 • per e-mail op het volgende adres: contact@infonet-fr.nl ;
 • telefonisch au +31 85 808 5288 Maandag tot vrijdag van 10h à 18h,Exclusief feestdagen in Frankrijk (prijs van een lokale oproep).

2 - Definitie

Voor de toepassing van deze voorwaarden hebben de voorwaarden in hoofdletters, of ze nu in het bijzonder of meervoudig worden gebruikt, de volgende betekenis:

Klant : Verwijst naar een grote natuurlijke persoon die niet optreden als onderdeel van zijn professionele activiteit en heeft geabonneerd op de diensten door het creëren van een klantgebied op de website;

Clientgebied:Verwijst naar de persoonlijke ruimte die door het bedrijf op de website wordt gesteld, op de website, toegankelijk dankzij een persoonlijke ID en het wachtwoord dat het door het bedrijf wordt verstrekt, inclusief de inloggegevens van de klant.Klantgedeelte is toegankelijk op de website onder "Mijn account";

Documenten: Duiden op de gestandaardiseerde documenten, niet aangepast aan specifieke behoeften, met name van de klant, die door het bedrijf op de website aan de klant wordt gesteld, zodat de klant ze kan aanpassen voor zijn eigen behoeften;

Dagen en werktijden : maandag tot vrijdag van 10u tot 18u, met uitzondering van feestdagen in Frankrijk;

Onderhouds: aanwijzen de diensten die door het bedrijf op de website worden verstrekt en beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden en met name toegang tot documenten;

Website:Verwijst naar de interactieve elektronische service die door het bedrijf is gepubliceerd, met name toegankelijk op het adres https://www.infonet.fr ;

3 - Acceptatie - CGU-amendement

Het abonnement op de door het bedrijf voorgestelde diensten impliceert de onbeperkte acceptatie of reserve van deze principes door de klant.

De huidige CGUs kunnen op elk moment worden gewijzigd, de toepasselijke CHFs zijn die van kracht en toegankelijk op de website van het bedrijf op de datum van het abonnement of gebruik door de klant van diensten.

4 -Beschrijving van de diensten

De diensten van het bedrijf op de website zijn als volgt:

Verstrekking van documenten:

De volledige gegevens en documenten bevinden zich in onbeperkte download met uitzondering van de documenten die zijn gereserveerd voor abonnees infonet +. & Nbsp;
De abonnees Infonet + hebben toegang tot de gratis documenten in onbeperkt, maar ook naar de documenten die zijn gereserveerd voor onbeperkte abonnees (behalve Analyse Financieel en KBIS-extract die beperkt zijn tot 50 downloads per maand)
Online raadpleging van bedrijfsgegevens en professionele hulpmiddelen :

Hulplijn

De klant profiteert ook van een telefoonhulp die is uitgegeven door het bedrijf voor eventuele vragen die hij zou hebben op de website en de diensten.

Deze ondersteuningsservice is toegankelijk tijdens de dagen en werktijden:

 • Telefonisch op het volgende nummer: +31 85 808 5288 (Prijs van een lokale oproep);
 • per e-mail op het volgende adres: contact@infonet-fr.nl

Het bedrijf zal zijn beste inspanningen leveren om zo snel mogelijk te reageren in de dagen en uren gewerkt door de verzoeken van de klant als onderdeel van de hulpdienst.

De klant erkent en is het ermee eens dat deze hulp alleen betrekking heeft op het gebruik van de website, diensten en documenten en kan geen juridische aard hebben.De telefonische ondersteuning heeft noch de vaardigheden, noch het vermogen om de klant te voorzien van steun met betrekking tot de relevantie van een document aan de specifieke behoeften van de laatste of de manier van voltooien ervan.

5 - Inschrijvingen voor services

5.1 - Klant het creëren van klant

5.1.1 -De klant moet een klantgebied op de website maken, zodat ze toegang hebben tot documenten.De creatie van het klantgebied omvat de acceptatie van de CGU en de volledige betaling van de dienstenprijs.

Om een ​​klant te creëren, moet de klant het bedrijf informeren met de gevraagde informatie en die nodig zijn voor zijn identificatie.

In het bijzonder biedt de klant een enkel geldig en functioneel e-mailadres dat kan worden gebruikt als een identificator van zijn klantengebied en in de bedrijfsstatus staat, rekening houdend voor de klant om uit te voeren, indien aanwezig, tijdige wijziging van het e-mailadres.

De klant garandeert de nauwkeurigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de informatie die in zijn cliëntgebied wordt verstrekt en verbindt zich ertoe ze regelmatig en zo snel mogelijk te houden.

Dientengevolge kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor de afwezigheid van ijver van de klant in de wijziging en / of bijwerking van de informatie.

In het geval van onjuiste of misleidende informatie, behoudt het bedrijf de mogelijkheid, met betrekking tot opschorten of breken van een contractuele relatie met de klant (II) en / of de toegang van de laatste op de klant op te schorten.

5.1.2 - Het klantgebied zal zeker worden gecreëerd, afhankelijk van de volledige verzameling van de dienstenprijs, wanneer de klant van het bedrijf, per e-mail, zijn toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord) heeft ontvangen.

Deze elementen zijn strikt persoonlijk: de klant verbindt zich ertoe om ze vertrouwelijk te houden en ze niet aan derden te verzenden.

De klant is alleen geautoriseerd om de services te openen en te gebruiken met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.Elke toegang tot het klantengebied van de klant met de login en het wachtwoord van de klant wordt geacht het recht te zijn gemaakt door de laatste en onder zijn verantwoordelijkheid.

Daarom, in geval van verlies, diefstal of een frauduleuze handeling met betrekking tot de identificeerder en het wachtwoord van de klant, is het aan de klant om het bedrijf zo snel mogelijk in kennis te stellen en, indien van toepassing, op verzoek van het bedrijf, om aan deze gelegenheid aan zijn identiteit op welke manier dan ook te rechtvaardigen.

5.2 - Documenten downloaden

5.2.1 - Om een ​​of meer documenten te downloaden, moet de klant verbinding maken met zijn clientgedeelte van het gedeelte "Connect".

De klant kan zoveel documenten downloaden terwijl hij wenst tijdens de geldigheidsperiode van zijn klantengebied, onder de omstandigheden en grenzen van de vergunning die hem overeenkomstig artikel 9 van de CGU heeft verleend. De Klant verbindt zich echter ertoe alleen de documenten die hij redelijkerwijs nodig heeft te downloaden.

5.2.2 - De klant erkent dat de documenten alleen bij zijn persoonlijke instelling worden gedaan en dat geen enkele partij in staat is om toegang te krijgen tot, onder de reserves van de bepalingen van artikel 9.2.2.

5.2.3 - Niet-naleving van de klant van zijn verplichtingen zoals gedefinieerd in artikel 9 van het CGUs vormt een ernstige schending van het CGUS, wat resulteert in hun beëindiging, de exclusieve de klant, zonder dat het goed kan geven. Compensatie of schadevergoeding.

6 - Duur - Vernieuwing - Beëindiging

6.1 - De klant onderschrijft de diensten voor een vaste termijn van dertig (30) dagen na de bevestiging door het bedrijf van de oprichting van zijn cliëntgebied dat zal worden verlengd door stilzwijgende verlenging voor een identieke duur, behalve voor beëindiging door De klant op elk moment niet later dan achtenveertig (48) uur vóór elke verlengingstermijn onder de artikel 6.3.

6.2 - In de aanwezigheid van een proefperiode worden de diensten ingeschreven voor een vaste periode zoals aangegeven in de proefperiode, en bij gebrek aan beëindiging in de tijd die nodig is voor de tijd van de testperiode, voor de Duur zoals aangegeven in artikel 6.1. In het geval van verlenging van de maandelijkse abonnementsperiode zullen de uitgaven met betrekking tot de proefperiode genadig worden vergoed aan de klant.

6.3 - Om de Services te beëindigen, moet de klant verbinding maken met zijn clientgebied en het gedeelte "Afmelden" selecteren

7 - Prijs - Betalingsmethoden

Alle creditcardbetalingen op Infonet.fr zijn titel secure

De prijzen op de website worden uitgedrukt in euros, alle belastingen inbegrepen, voor forfaitaire toegang tot de diensten en voor de in artikel 6.

Prijzen kunnen worden onderhevig aan verandering door het bedrijf: de toepasselijke prijzen zijn die van kracht en toegankelijk op de website op de datum van het creëren van het klantgebied en vervolgens toegang tot de diensten.

De voorschriften worden exclusief met creditcard uitgevoerd.

8 - Terugtrekking en terugbetaling

8.1 -Recht om in te trekken

Het Infonet-platform dat uitsluitend is gereserveerd voor professionals, & nbsp;Geen herroepingsrecht is van toepassing op de klant.

8.2 - Recht op terugbetaling

Het Infonet-platform dat uitsluitend is gereserveerd voor professionals, kan de klant geen restitutie claimen.

9 - Intellectuele eigendom

9.1 - Op de website

Het bedrijf heeft alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website.

De toegang van de klant tot de website geeft het geen recht op de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de website, die het exclusieve eigendom van het bedrijf blijven.

De klant doet zich intervally voor om te reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, op elk gewenst medium, op welke manier dan ook of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk van de website exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf .

9.2 - op documenten

9.2.1 - Het bedrijf geeft toe zo nodig aan de klant een persoonlijke licentie en onopzettelijk om de documenten te gebruiken voor de dienstperiode, voor het grondgebied van de klant, en voor gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden, met uitzondering van een ander doel, vooral direct of indirect commercieel.

9.2.2 - Deze licentie omvat met name het recht om de documenten op één (1) computerterminal te beschermen waarvan de klant de eigenschap of exclusief plezier heeft, het recht om aan te passen, wijzigen, correct (bij de uitsluiting van het recht van vertaling in andere talen) door zichzelf en / of door een derde partij met wie de klant contractueel zou worden gebonden om het document (en) aan te passen aan de specifieke behoeften van de klant door een professionele, naar behoren gemachtigde, zoals een gereglementeerde juridische beroep, reproduceren op digitale of papiersteun voor behoud en / of verzending aan derden.

9.2.3 - De Klant erkent ook de rechten die beschikbaar is voor het bedrijf op alle of een deel van de documenten die toegankelijk zijn op de website en het resultaat van de door het bedrijf ter beschikking gesteld informatie in de context van de Services beschikbaar gesteld, als een database producent, in de zin van de bepalingen van artikel 341-1 van de intellectuele eigendomcode. Daarom verbiedt de klant overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 342-1 van dezelfde code het hergebruik van de bepaling aan het publiek van alle of een deel kwalitatief of kwantitatief substantiële documenten, ongeacht de vorm of het proces, inclusief door a hyperlink. In het algemeen is elke reproductie of vertegenwoordiging, direct of indirect, gedeeltelijk of totaal, kwalitatief of kwantitatief substantiële documenten, gepleegd door een van de hierboven genoemde werkwijzen strikt verboden.

10 - Beschikbaarheid van de website

Het bedrijf maakt zijn beste inspanningen om zijn website 24 uur per dag en 7 dagen op 7 beschikbaar te stellen, ongeacht de onderhoudswerkzaamheden van de website en / of server (en) op de (S) (s) worden gehost de website. Het bedrijf behoudt zich echter de mogelijkheid voor om op elk moment tijdelijk voor een redelijke duur of een deel van de website te wijzigen, te onderbreken, zonder voorafgaande informatie en zonder het recht op compensatie.

11 - Verantwoordelijkheid

Het bedrijf verbindt zich ertoe om beschikbare documenten te doen, zonder enige garantie met betrekking tot hun effectiviteit, hun naleving van de wettelijke vereisten, hun volledigheid, hun effectiviteit of de gevolgen van hun productie door de klant.

De documenten kunnen niet overeenkomen met de specifieke behoeften van de klant, waaronder als ze naar de kennis van het bedrijf worden gebracht, maar generiek zijn. De Services laten de klant niet afgeven met het advies en deskundigheid van professionals, met name een juridisch beroep, die de klant onherroepelijk herkent.

De klant erkent uitdrukkelijk dat de diensten geen adviesdiensten kunnen vormen, met name juridisch. Daarbij zal het bedrijf zijn aansprakelijkheid niet kunnen zien voor een gebrek aan zijn verplichting om de klant op enigerlei wijze te raadplegen, in het gebruik van documenten.

In elk geval kan het bedrijf niet aansprakelijk zijn (I) in geval van het gebruik van de diensten en / of de website door een klant onder niet-conforme voorwaarden onder de voorwaarden van deze termen (II) als het De uitvoering van een van zijn verplichtingen wordt voorkomen of vertraagd vanwege een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, en met name de natuurrampen, branden, storing of onderbreking van het netwerk van telecommunicatie of het elektriciteitsnet (III ) In het geval van ontoereikend het document aan de behoeften van de klant, onder meer als de kennis van het bedrijf in het bijzonder is gebracht als de productie van het document door de klant niet de verwachte effecten heeft door hij of hij veroorzaakt een vooroordelen (IV ) In geval van niet-naleving van het document met Franse recht en wettelijke bepalingen.

12 - Bescherming van persoonsgegevens

12.1 - Aard van persoonlijke gegevens verzameld door het bedrijf

Onder de persoonlijke gegevens van de klant die het bedrijf van hem verzamelt, kan verschijnen: (i) zijn namen en voornaam; (ii) het e-mailadres en (iii) zijn IP-adres van de internetverbinding.

Het bedrijf verzamelt de bankgegevens van de klant niet, die worden verzameld door de bankinstelling van het bedrijf om de veiligheid, vertrouwelijkheid en de integriteit van de bankcoördinaten te behouden tegen toegang, gebruik of verduistering, communicatie of ongeoorloofde wijziging, voor de duur van de diensten.

12.2 - Verantwoordelijk voor de behandeling

Het persoonlijke gegevensproces van de klant is het bedrijf.

12.3 - Doel van de behandeling

De persoonlijke gegevens van de klant die van hem zijn verzameld en verwerkt door het bedrijf, hebben het doel om het bedrijf toe te staan: (i) de uitgifte van diensten (II) beheren om betalingen en facturen van de klant te beheren en (iii) vast te stellen Algemene statistieken over websiteverkeer en verschillende koppen die bevatten.

Gezien deze doeleinden, wordt de klant geïnformeerd dat zijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders waarmee het bedrijf zich in contractuele relatie bevindt en waarvan sommige zich buiten de Europese Unie bevinden.

12.4 - CNIL-verklaringen

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot IT, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-81 van 6 augustus 2004 genaamd "Informatique & Amp; Freedoms ", de klant wordt geïnformeerd dat de klantbestanden van het bedrijf het onderwerp zijn geweest van een verklaring aan de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden (CNIL).

12.5 - Recht op oppositie, toegang, rectificatie en deletie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38, 39 en 40 van de Act & AMP van de gegevensbescherming; Freedoms, de klant heeft op elk moment de faculteit van:

 • om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens in de door het bedrijf verstrekte diensten (artikel 38 van de wet en vrijheden van de gegevensbescherming);
 • om zich tegen de mededeling van zijn persoonlijke gegevens aan derden te verzetten;
 • Toegang tot het totaal van zijn persoonlijke gegevens verwerkt in de door het bedrijf verstrekte diensten (artikel 39 van de wet en vrijheden van de gegevensbescherming);
 • Corrigeren, updaten en verwijderen van zijn persoonlijke gegevens die worden verwerkt in de door het bedrijf verstrekte diensten (artikel 40 van de wet en vrijheden van de gegevensbescherming).

Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid om te definiëren met de Corporation-richtlijnen voor de instandhouding, wissen en communicatie van zijn persoonlijke gegevens na zijn dood, welke richtlijnen ook kunnen worden geregistreerd bij "een gecertificeerd digitaal vertrouwen van derden".Deze richtlijnen, of een soort van "digitale testament", kunnen een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor hun uitvoering;Anders zullen de erfgenamen van de klant worden aangewezen.

Bij afwezigheid van een richtlijn kunnen de erfgenamen contact opnemen met het bedrijf om:

 • toegangsbehandelingen die "de organisatie en de afwikkeling van de overledene opvolging" mogelijk maken;
 • Ontvang de communicatie van "digitale goederen" of "gegevens met betrekking tot familieherinneringen, doorgegeven aan erfgenamen";
 • Maak de sluiting van het klantgebied en verzet zich tegen de voortzetting van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

In ieder geval heeft de klant de mogelijkheid om op elk moment dat hij niet wenst, in geval van overlijden, dat zijn persoonlijke gegevens aan een derde partij wordt meegedeeld.

12.6 - Voorwaarden van de uitoefening van haar rechten door de Klant

Om zijn rechten uit te oefenen, is het voldoende voor de klant om een ​​eenvoudige brief naar het bedrijf of een e-mail te sturen op het volgende adres cnil@infonet.fr, zorgt ervoor dat ze zijn identiteit rechtvaardigen (vermelden zijn namen, eerste namen , e-mailadres en bevestig een kopie van zijn identiteitsdocument), overeenkomstig de leden 1, van de artikelen 39 en 40 de ACT IT / AMP; Vrijheden.

12.7 - Beveiliging en archivering van persoonlijke gegevens van de Klant

Het bedrijf verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant met de grootste vertrouwelijkheid, en in overeenstemming met de bepalingen van de Computer Law & AMP; Vrijheden.

De onderneming heeft zich inzet om redelijke stappen te ondernemen die nodig zijn om persoonlijke gegevens van de klant te beveiligen en te beschermen, verzameld en verwerkt door haar zorg.

De reeks persoonsgegevens van de klant is het onderwerp van een elektronische archivering door het bedrijf, gedurende de duur van de registratie van toegang tot de diensten onder de hierin genoemde voorwaarden. CGU en worden verwijderd zodra het verwijderde klantgebied. Ze kunnen echter het onderwerp zijn van intermediaire archivering in de zin van de IT & AMP; Vrijheden.

13 - Claims

Voor elke klacht van een technische aard of met betrekking tot de werking van de website en / of de diensten, wordt de klant uitgenodigd om zijn verzoek per e-mail of per post naar het adres van het bedrijf te verzenden.

14 - Verschillende bepalingen

14.1 - Correcties - Bewijs

Tenzij anders vermeld door de Voorwaarden, wordt de correspondentie die wordt uitgewisseld tussen het bedrijf en de klant uitsluitend door e-mail.

Overeenkomstig de artikelen 1365 en het volgende van het Burgerlijk Wetboek erkent en aanvaardt de klant dat de informatie die door het bedrijf is uitgegeven per e-mail en op de klantruimte van de klant het geloof tussen hem en het bedrijf zal maken.

Elementen zoals het tijdstip van ontvangst of emissie, evenals de kwaliteit van de ontvangen gegevens zullen een prioriteit doen zoals getoond in het klantengebied van de klant, of zoals geverifieerd door de procedures die door het bedrijf worden geautomatiseerd, behalve om geschreven en tegengesteld bewijs door de klant.

De reikwijdte van het bewijs van de aldus afgeleverde informatie door de klantruimte van de klant is degene die is verleend aan een origineel in de zin van een geschreven papierdocument, ondertekend op een handgeschreven manier.

14.2 - Integraliteit van de CGU

Deze CGUS drukken de volledige verplichtingen van het bedrijf en de klant uit. Het feit voor een van de partijen die niet door de Wederpartij van een inbreuk gebruikte, kan in elk van de hierin verwezen verplichtingen niet worden geïnterpreteerd voor de toekomst als een verzaking van de betrokken verplichting.

14.3 - Niet-gedeeltelijke validiteit

In het geval waarin een of meer bepalingen van de huidige TMS zou worden beschouwd als nul, geacht wordt geacht ongeschreven of aangegeven als zodanig een wet, een verordening of als gevolg van een beslissing van een bevoegde jurisdictie van de autoriteit van de res Judicata uiteindelijk houden de andere bepalingen al hun kracht en hun bereik en blijven volledig van toepassing, tenzij de ongeldige bepaling (en) een aanzienlijke aard had en dat hun verdwijning in twijfel het contractuele evenwicht ondervraagt.

14.4 - Securities

In geval van interpreterende problemen tussen een van de effecten aan de bovenkant van de clausules van deze voorwaarden en een van de clausules, zullen de effecten niet-bestaand worden verklaard.

14.5 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Spanje wetgeving.

In het geval van een geschil dat waarschijnlijk optreden in relatie tot deze voorwaarden, hun interpretatie en hun gevolgen of met de handelingen die hen aanvullen of modificeren, zal de opdrachtgever zijn gericht op prioriteit van het bedrijf om een ​​minnelijke oplossing te verkrijgen.

Bij gebrek aan minnelijke nederzetting met de klant, kan hij kiezen:

 • Om een ​​minnelijke bemiddelingsoplossing te gebruiken binnen een maximale periode van één (1) jaar van de schriftelijke claim van haar klant door seminaring, (i) een bemiddelaar, (ii) of met behulp van het online geschillenstelsel dat toegankelijk is voor het volgende Adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, gespecificeerd dat het proces voorgestelde bemiddeling geen vereiste kan zijn voor inbeslagname van de bevoegde rechtbanken voor de klant;
 • om zijn claim te brengen vóór de bevoegde Franse rechtbanken en, voor zover toegestaan ​​door de verordening, op prioriteit voor de jurisdicties van het Hof van Beroep van Barcelona.